Nguyên liệu Terrarium

Cây cầu trang trí

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Cú mèo trên cây

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Cây nhựa trang trí bể cá

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.400 VNĐ

Tượng thần tài

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Mèo thần tài

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Nhà rơm mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Hồ sen mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Hoa súng nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Đế gỗ

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Móc treo đế gỗ

Có sẵn hàng
Giá bán: 47.000 VNĐ

Rêu cục 8cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

Rêu cục 6cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà