Nguyên liệu Terrarium

Thần tài nhựa

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.200 VNĐ

Cặp đôi ông bà đeo kính

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.500 VNĐ

Hũ vàng đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.800 VNĐ

Bò nông trại

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Dê nông trại

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.300 VNĐ

Ngựa nông trại

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Bác nông dân

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Ông bà lão nửa thân (đội mũ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 17.500 VNĐ

Ông bà lão nửa thân

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.200 VNĐ

Tag treo 3*5cm (100 cái)

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

Thỏ trắng mùa đông

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.700 VNĐ

Chú tiểu áo xanh (bộ 7 chú)

Có sẵn hàng
Giá bán: 142.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà