Nguyên liệu Terrarium

Tròn treo nuôi cá (12cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Bình bầu dục thấp marimo

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Bình bầu dài dục marimo

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (15cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (12cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (10cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Thảm cỏ (15cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Ông bà lão áo len

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Bộ cặp đôi ngồi ghế

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

Ls.1018

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

Ls.1016

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

Ls.1017

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê