Nguyên liệu Terrarium

Bộ cốc trồng cây - Hình cây

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ

Chậu giả gốc cây cổ thụ 01

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

Bộ cốc trồng cây - Tổ ong

Có sẵn hàng
Giá bán: 100.000 VNĐ

Chậu trồng sen đá - KT2

Có sẵn hàng
Giá bán: 80.000 VNĐ

Chậu trồng sen đá - KT3

Có sẵn hàng
Giá bán: 120.000 VNĐ

Chậu trồng sen đá - KT1

Có sẵn hàng
Giá bán: 125.000 VNĐ

Bộ cốc trồng cây - Bậc thang

Có sẵn hàng
Giá bán: 145.000 VNĐ

Bộ cốc trồng cây - Đu quay

Có sẵn hàng
Giá bán: 240.000 VNĐ

Thuyền đánh cá

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

Đàn guitar

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ

Xô cá mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Ô du lịch

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê