Nguyên liệu Terrarium

Chậu CPS 15cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 90.000 VNĐ

Chậu composite 13cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 64.000 VNĐ

Chậu tròn họa tiết 21cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

Chậu tròn họa tiết 17cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 70.000 VNĐ

ANG TRÒN 18CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

ANG TRÒN ĐẾ THẤP CỠ SỐ 4

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

ANG TRÒN ĐẾ THẤP 18CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

ANG TRÒN ĐẾ THẤP CỠ SỐ 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

BÌNH MIỆNG XOĂN 16CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

ANG TRÒN MIỆNG XOĂN CỠ SỐ 4

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

BÌNH CỔ LOE CỠ SỐ 4

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

ANG TRÒN MIỆNG XOĂN CỠ SỐ 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà