Nguyên liệu Terrarium

Chậu gốm động vật

Có sẵn hàng
Giá bán: 17.000 VNĐ

Bình trụ 15x20cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 80.000 VNĐ

Bình trụ 10x15cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Ang 3 chân

Có sẵn hàng
Giá bán: 92.000 VNĐ

Chậu động vật mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Chậu hình xô

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

Bộ 5 mèo sứ chiêu tài

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Đa giác khung ảnh

Có sẵn hàng
Giá bán: 225.000 VNĐ

Ếch xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Gia đình thỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.500 VNĐ

Hồ thiên nga

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

Cặp đôi cầm ô

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà