Nguyên liệu Terrarium

Bé Mei đi học

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

Thuyền vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Cặp đôi dã ngoại

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.500 VNĐ

Chậu cô gái đội vòng hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.000 VNĐ

Chú tiểu áo vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

Chậu cô gái tai thỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Chậu cô gái hiện đại

Có sẵn hàng
Giá bán: 69.000 VNĐ

Tượng chú tiểu an nhiên (bộ 2 tượng nằm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 107.000 VNĐ

Nhà du hành nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu mặt mèo tròn

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Chậu gốm mèo cười

Có sẵn hàng
Giá bán: 24.000 VNĐ

Chậu cú mèo hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà