Nguyên liệu Terrarium

Tượng Tôn Ngộ Không To ( Không gậy)

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Tượng Tôn Ngộ Không (không gậy)

Có sẵn hàng
Giá bán: 36.000 VNĐ

Gậy tôn ngộ không

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Tượng phúc lộc thọ

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT9

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT7

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân chéo - cỡ 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân chéo - cỡ 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân chéo - cỡ 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Chậu trồng cây KT 3 cỡ tròn - lớn

Có sẵn hàng
Giá bán: 47.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ lớn

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà