Nguyên liệu Terrarium

Chậu gốm hình ngựa vằn

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Chậu trồng cây hà mã

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Chậu trồng cây voi bay

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Chậu trồng cây thỏ bay

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Chậu trồng cây rồng bay

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Chậu trồng cây chú gấu Ryan

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Chậu gốm hình chó pug

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT4

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Chậu Composite - CPS01

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Rêu Đuôi Chồn

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Rêu Nhung

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Rêu Sao

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê