Nguyên liệu Terrarium

TÂN LANG TÂN NƯƠNG 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

CHẬU NHỰA TRỒNG SEN ĐÁ

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.500 VNĐ

CẶP ĐÔI THỦY THỦ

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.500 VNĐ

POODLE MINI

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

TÂN LANG TÂN NƯƠNG 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

12 CON GIÁP

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

CÁNH CỤT MINI

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

CHẬU XƯƠNG RỒNG 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

NHÀ BẾP

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

CHÚ TIỂU 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

CẶP ĐÔI SƯỜN XÁM

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

NHÀ SƯ

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê