Nguyên liệu Terrarium

Ống trụ treo cỡ số 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Thiên nga mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Biển báo stop

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Động vật ngồi

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Lá bồ đề

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

Tượng Phật vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

Bình xịt nước 100ml

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Chổi đen

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Ống trụ treo cỡ số 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu corgi gặm xương

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà