Nguyên liệu Terrarium

Chậu sinh vật biển

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

LÂU ĐÀI

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

CHÚ TIỂU 4 (BỘ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

NHÀ BÍ NGÔ

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

NHÀ NẤM DÂY

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

HEO VUI VẺ

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

HEO THẦN TÀI

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

HEO MINI

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

CHẬU DREAM GIRL 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

KT6

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

CHẬU CÂY TREO TƯỜNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 110.000 VNĐ

HÀNG RÀO NOEL

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê