Nguyên liệu Terrarium

Cầu cong

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Tấm bảng đen ( cỡ to )

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.400 VNĐ

Cột đèn vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.600 VNĐ

Hoa súng, lá sen nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.700 VNĐ

Bộ tượng chú tiểu an nhiên

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ

Bộ tượng chú tiểu an nhiên ( cỡ nhỏ )

Có sẵn hàng
Giá bán: 68.000 VNĐ

Chậu cô bé

Có sẵn hàng
Giá bán: 65.000 VNĐ

Trâu vàng bộ

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Trâu cầm tiền

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.300 VNĐ

Thỏi vàng 3.3cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Thỏi vàng 2.4cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Thỏi vàng 1.9cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.300 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà