Nguyên liệu Terrarium

Mèo thần tài gốm sứ 10cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Chú tiểu áo vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

Chậu cô gái tai thỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Chậu cô gái hiện đại

Có sẵn hàng
Giá bán: 69.000 VNĐ

Vợ chồng Trung Hoa 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.800 VNĐ

Tượng chú tiểu an nhiên (bộ 2 tượng nằm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 107.000 VNĐ

Nhà du hành nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu mặt mèo tròn

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Chậu gốm mèo cười

Có sẵn hàng
Giá bán: 24.000 VNĐ

Chậu cú mèo hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

Bộ 6 chậu thú (đơn giá)

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

Chậu cú Sunny

Có sẵn hàng
Giá bán: 26.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà