Lọ thuỷ tinh, Quả cầu thuỷ tinh, lọ đa giác

CHẬU THỦY TINH CHÚ TIỂU

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

Tròn treo nuôi cá (12cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Bình bầu dục thấp marimo

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Bình bầu dài dục marimo

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (15cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (12cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (10cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Chai rượu vang kèm giá treo

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

LY CAO CỠ SỐ 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 100.000 VNĐ

LY CAO CỠ SỐ 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

LY CAO CỠ SỐ 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

LY VÁT

Có sẵn hàng
Giá bán: 75.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê