Lọ thuỷ tinh, Quả cầu thuỷ tinh, lọ đa giác

CHẬU THỦY TINH CHÚ TIỂU( Hàng bọc xốp)

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

CHÚ TIỂU 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

CHÚ TIỂU 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Chậu chú tiểu

Có sẵn hàng
Giá bán: 70.000 VNĐ

Tròn treo nuôi cá (12cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Bình bầu dục thấp marimo

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Bình bầu dài dục marimo

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (15cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (12cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Thủy tinh treo tường (10cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Chú tiểu

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Chai rượu vang kèm giá treo

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà