Lọ thuỷ tinh, Quả cầu thuỷ tinh, lọ đa giác

Thủy tinh vỏ trứng 100ml

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Ống trụ treo cỡ số 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Ống trụ treo cỡ số 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu tròn mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.000 VNĐ

Tròn treo marimo 15cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Bình chụp đế gỗ cao

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

ANG TRÒN 18CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

ANG TRÒN ĐẾ THẤP CỠ SỐ 4

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

ANG TRÒN ĐẾ THẤP 18CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà