Nguyên liệu Terrarium

Chậu gấu mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Chậu bình tưới cây

Có sẵn hàng
Giá bán: 46.000 VNĐ

Chậu mèo trong ly

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Ống trụ treo cỡ số 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Thiên nga mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.200 VNĐ

Biển báo stop

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Động vật ngồi

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.800 VNĐ

Lá bồ đề

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Tượng Phật vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

Bình xịt nước 100ml

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà