Nguyên liệu Terrarium

TÂN LANG TÂN NƯƠNG 2 (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

12 CON GIÁP (đơn)

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

CÁNH CỤT MINI

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

CHẬU XƯƠNG RỒNG 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

NHÀ BẾP

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

CHÚ TIỂU 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

CẶP ĐÔI SƯỜN XÁM (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

NHÀ SƯ

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

CẶP ĐÔI TAI THỎ

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

MÈO CON TRONG LY

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

THỎ CON MẮT HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.500 VNĐ

CẶP ĐÔI TÌNH YÊU (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê