Nguyên liệu Terrarium

Chậu gốm hình Husky gặm xương

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Chậu gốm hình khủng long

Có sẵn hàng
Giá bán: 49.000 VNĐ

Chậu giả gỗ hình thú

Có sẵn hàng
Giá bán: 46.000 VNĐ

Cây cầu trang trí

Có sẵn hàng
Giá bán: 36.000 VNĐ

Cây cầu trang trí

Có sẵn hàng
Giá bán: 29.000 VNĐ

Cú mèo trên cây

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Cây nhựa trang trí bể cá

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.400 VNĐ

Tượng thần tài

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Mèo thần tài

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Nhà rơm mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Hồ sen mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Hoa súng nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà