Nguyên liệu Terrarium

Chim hồng hạc

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Tháp Eiffel

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Bộ trồng cây hình xe hơi

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Khinh khí cầu mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Chậu sinh vật biển

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

LÂU ĐÀI

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

CHÚ TIỂU 4 (BỘ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

NHÀ BÍ NGÔ

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

NHÀ NẤM DÂY

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

HEO VUI VẺ

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

HEO THẦN TÀI

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

HEO MINI

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà