Nguyên liệu Terrarium

Ốc sên mắt to

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Chậu hươu sao

Có sẵn hàng
Giá bán: 67.000 VNĐ

Nhà thời tiết

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.500 VNĐ

Ngựa pony đứng

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Ngựa pony ngồi

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

Chú ngựa pony

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Ông bà lão áo len đứng

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.500 VNĐ

Chậu CPS 15cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 90.000 VNĐ

Chậu composite 13cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 64.000 VNĐ

Chậu tròn họa tiết 21cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

Chậu tròn họa tiết 17cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 70.000 VNĐ

ANG TRÒN 18CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà