Nguyên liệu Terrarium

CẶP ĐÔI HỌC SINH NGỒI (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.500 VNĐ

CẶP ĐÔI HANBOK (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

CHÓ VÀ BÒ SỮA

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

TÂN LANG TÂN NƯƠNG (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

PIKACHU 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

DORAEMON 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

SHREK

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

GẤU PU

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

BẢY CHÚ LÙN (đơn)

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

MINION 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

DORAEMON

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

STICK

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê