Nguyên liệu Terrarium

Chổi đen

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Ống trụ treo cỡ số 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu corgi gặm xương

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

Ghế trắng tình yêu

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu tự tưới mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Chậu chú tiểu đội nón

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.000 VNĐ

Bình chụp đế gỗ cao

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

chú tiểu 4 không (đội nón - đeo tràng hạt)

Có sẵn hàng
Giá bán: 38.000 VNĐ

Chú tiểu 4 không (đội nón)

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ

Nhà nấm trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

Mèo lười

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà