Nguyên liệu Terrarium

Đế gỗ

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Móc treo đế gỗ

Có sẵn hàng
Giá bán: 47.000 VNĐ

Rêu cục 8cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

Rêu cục 6cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Rêu cục 3cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Cầu sứ vòm

Có sẵn hàng
Giá bán: 19.000 VNĐ

Biệt thự nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Cặp đôi mầm cây

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

Chậu gốm họa tiết hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 21.000 VNĐ

Chậu gốm họa tiết hoa nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

Chậu gốm viền xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Chậu gốm viền xanh nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà