Nguyên liệu Terrarium

NHÀ BẾP

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

CHÚ TIỂU 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

CẶP ĐÔI SƯỜN XÁM (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

NHÀ SƯ

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

CẶP ĐÔI TAI THỎ

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

MÈO CON TRONG LY

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

THỎ CON MẮT HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.500 VNĐ

CẶP ĐÔI TÌNH YÊU (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

CẶP ĐÔI HỌC SINH NGỒI (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.500 VNĐ

CẶP ĐÔI HANBOK (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

CHÓ VÀ BÒ SỮA

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

TÂN LANG TÂN NƯƠNG (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê