Nguyên liệu Terrarium

Chậu trồng cây KT 3 cỡ tròn - lớn

Có sẵn hàng
Giá bán: 47.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ lớn

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT10

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Chậu sứ màu 8cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Chậu trồng cây - xích đu

Có sẵn hàng
Giá bán: 225.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT8

Có sẵn hàng
Giá bán: 80.000 VNĐ

Tuần lộc và ông già noel

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Cây thông Noel 3cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Cập đôi em bé đứng (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Ốc sên to

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà