Nguyên liệu làm hoa voan

Nụ Lan Đất Sét: Nụ Địa Lan - Mã: NV 175

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Búp Sen Đất Sét ( Loại Đơn) cỡ To ( cỡ L)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Búp Sen Đất Sét cỡ To ( Cỡ L)

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

Thân Bon Sai Rêu Mai Đào - Mã: TL 12

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ

Thân Bon Sai Rêu Mai Đào - Mã: TL 5

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ

Thân Bon Sai Rêu Mai Đào - Mã: TL4

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ

Thân Bon Sai Rêu Mai Đào - Mã: TL3

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ

Thân Bon Sai Rêu Mai Đào - Mã: TL2

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ

Thân Bon Sai Rêu Mai Đào - Mã: TL1

Có sẵn hàng
Giá bán: 170.000 VNĐ

Thân Bon Sai Rêu Mai Đào - Mã: A1

Có sẵn hàng
Giá bán: 115.000 VNĐ

Thân Bon Sai Rêu Mai Đào - Mã: R1

Có sẵn hàng
Giá bán: 100.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê