Phụ kiện cắm hoa

Lan lộc to (16 nhánh)

Có sẵn hàng
Giá bán: 21.000 VNĐ

Cúc nhí HL053

Có sẵn hàng
Giá bán: 21.000 VNĐ

Tiên ông nhỏ HL051

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.500 VNĐ

Hoa bất tử HL048

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Cúc đồng tiền HL045

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

Lá hẹ HL030

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Lá cúc phấn HL019

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.500 VNĐ

Mẫu đơn nhí HL018

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.500 VNĐ

Dương xỉ mềm HL012

Có sẵn hàng
Giá bán: 34.500 VNĐ

Cành việt quất HL010

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.500 VNĐ

Hoa trà nhí lá nhọn HL006

Có sẵn hàng
Giá bán: 19.500 VNĐ

Phù dung nhí HL004

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Làm Cây Thông Bằng Kẽm Nhung