Phụ kiện cắm hoa

CỤM LÁ RỦ

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

RONG CÔNG TƯỚC

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.500 VNĐ

LÁ KHOAI 5 NHÁNH - CỠ BÉ

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Lá ngọc lan tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

CỤM HOA HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

CỤM ĐIỂM KÈN

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Lá me điểm bông lúa

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Lá me điểm chồn

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Hoa đá điểm chồn

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

Dương sỉ bé 21 lá loại đẹp

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Điểm nụ hồng

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.500 VNĐ

Giỏ vầng trăng cỡ bé

Có sẵn hàng
Giá bán: 36.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê