Hoa đá pha lê

Hoa Mai Vàng - Mã: HPL 251

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Gốc Bonsai Gỗ - Thế Mai Nữ - Mã: MN1

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng thế Trực Cong

Có sẵn hàng
Giá bán: 650.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng trên thế Huynh Đệ - Mã: HPL 248

Có sẵn hàng
Giá bán: 850.000 VNĐ

Hoa Giấy Trên Gốc Bonsai

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng Thế Thác Đổ- Mã: HPL 246

Có sẵn hàng
Giá bán: 800.000 VNĐ

Hoa Đào Màu Hồng- Mã: HPL 245

Có sẵn hàng
Giá bán: 800.000 VNĐ

Hoa Phi Yến Trắng Đỏ - Mã: HPL 244

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.200.000 VNĐ

Hoa Sen Trắng - Mã: HPL 243

Có sẵn hàng
Giá bán: 600.000 VNĐ

Hoa Mẫu Đơn Tím Hồng - Mã: HPL 242

Có sẵn hàng
Giá bán: 800.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng - Thế Mai Nữ- Mã: HPL 241

Có sẵn hàng
Giá bán: 650.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng - Thế Hươu- Mã: HPL 240

Có sẵn hàng
Giá bán: 800.000 VNĐ
Video VTV 2