Hoa đá pha lê

Gốc Tam Đa (Phúc - Lộc - Thọ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 350.000 VNĐ

Hoa ly vàng pha lê

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.000.000 VNĐ

Hoa cẩm tú cầu pha lê

Có sẵn hàng
Giá bán: 650.000 VNĐ

Hoa ly pha lê

Có sẵn hàng
Giá bán: 500.000 VNĐ

Hoa Lan Chùm Tím Nghệ Thuật

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

Hoa Cẩm Tú Cầu Đa Sắc

Có sẵn hàng
Giá bán: 450.000 VNĐ

Hoa Sen Mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ

Hoa Địa Lan Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 850.000 VNĐ

Hoa Lan Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 950.000 VNĐ

Hoa Lan Hồ Điệp

Có sẵn hàng
Giá bán: 420.000 VNĐ

Hoa tiên ông mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 120.000 VNĐ

Hoa tiên ông pha lê

Có sẵn hàng
Giá bán: 750.000 VNĐ
Video VTV 2