Hoa đá pha lê

Hoa Cải Bắp Hồng - Mã: HPL 256

Có sẵn hàng
Giá bán: 650.000 VNĐ

Hoa Hồng Vàng - Mã: HPL 255

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Hoa Phi Yến Trắng Tím - Mã: HPL 254

Có sẵn hàng
Giá bán: 650.000 VNĐ

Hoa Lan Hồ Điệp Màu Trắng Cam-Mã: HPL 253

Có sẵn hàng
Giá bán: 700.000 VNĐ

Hoa Tím trên Bình Nghệ Thuật -Mã: HPL 252

Có sẵn hàng
Giá bán: 700.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng - Mã: HPL 251

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Gốc Bonsai Gỗ - Thế Mai Nữ - Mã: MN1

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng thế Trực Cong

Có sẵn hàng
Giá bán: 650.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng trên thế Huynh Đệ - Mã: HPL 248

Có sẵn hàng
Giá bán: 850.000 VNĐ

Hoa Giấy Trên Gốc Bonsai

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Hoa Mai Vàng Thế Thác Đổ- Mã: HPL 246

Có sẵn hàng
Giá bán: 800.000 VNĐ

Hoa Đào Màu Hồng- Mã: HPL 245

Có sẵn hàng
Giá bán: 800.000 VNĐ
Video VTV 2