Hoa đá pha lê

Hoa Lan Chùm Tím Nghệ Thuật

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

Hoa Cẩm Tú Cầu Đa Sắc

Có sẵn hàng
Giá bán: 450.000 VNĐ

Hoa Sen Mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ

Hoa Địa Lan Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 850.000 VNĐ

Hoa Lan Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 950.000 VNĐ

Hoa Lan Hồ Điệp

Có sẵn hàng
Giá bán: 420.000 VNĐ

Hoa tiên ông mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 120.000 VNĐ

Hoa tiên ông pha lê

Có sẵn hàng
Giá bán: 750.000 VNĐ

Hoa sao nháy pha lê

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

Hoa Pha Lê Nghệ Thuật - Mã: HPL 260

Có sẵn hàng
Giá bán: 800.000 VNĐ
Video VTV 2