Gốc Bonsai mai đào

GỐC MAI ĐÀO - MÃ: RỒNG B - CHIỀU CAO=40CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ

GỐC MAI: MÃ: GL TD2 - CHIỀU CAO=35CM -

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

GỐC MAI: MÃ: GL TD3 - CHIỀU CAO=40CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

GỐC MAI - MÃ: GCT 20CM - CHIỀU CAO=20CM

Có sẵn hàng
Giá bán: 120.000 VNĐ

Gốc Tam Đa cỡ Lớn (80cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 350.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà