Gốc Bonsai mai đào

Bonsai mai đào gỗ lũa. Mã TL 30

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Thân mai thế trực GL.3

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ

Thân mai thế trực GL.2

Có sẵn hàng
Giá bán: 120.000 VNĐ

Gốc Bon Sai Mai Đào Gỗ thế Ngũ Phúc - Mã: NP

Có sẵn hàng
Giá bán: 450.000 VNĐ

Gốc Bon Sai Mai Đào Gỗ - Mã TAMDA

Có sẵn hàng
Giá bán: 500.000 VNĐ

Gốc Bon Sai Mai Đào Gỗ - Mã GS8

Có sẵn hàng
Giá bán: 350.000 VNĐ

Gốc Bon Sai Mai Đào Gỗ - Mã GV3 - A

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ
Làm Cây Thông Bằng Kẽm Nhung