Nguyên liệu làm hoa pha lê, Hoa pha lê, Cách làm hoa pha lê

Nguyên liệu hoa đá pha lê

CÁNH CÚC MÀU HỒNG PHẤN

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH ORO BÉ MÀU HỒNG PHẤN

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH MẪU ĐƠN BÉ HỒNG PHẤN

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH MAI MÀU HỒNG PHẤN

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH CONG VỪA MÀU HỒNG PHẤN

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH BẮP CẢI MÀU CỐM SÁNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH MAI MÀU CỐM SÁNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH CONG BÉ MÀU CỐM SÁNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH CONG ĐẠI MÀU CỐM SÁNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH BẮP CẢI MINI MÀU XANH CỐM SÁNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH BẮP CẢI MÀU XANH BIỂN NHẠT

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

CÁNH BẮP CẢI TRONG MÀU SEN

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ
Video VTV 2