Dụng cụ Terrarium

Bình xịt nước 100ml

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Chổi đen

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Xịt hơi

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Xẻng nhựa mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Bình tưới sen đá

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

ĐẤT DINH DƯỠNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Nhíp 25cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Bình Xịt tưới cây cỡ To

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.000 VNĐ

Xẻng nhựa

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.000 VNĐ

Ca xúc cát

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Bộ dụng cụ

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Nhíp 17cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà