Dụng cụ Terrarium

Dụng cụ trồng sen đá xẻng 2 đầu

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.200 VNĐ

Dụng cụ trồng sen đá nĩa 2 đầu

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.200 VNĐ

Bộ dụng cụ mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Hộp gỗ chữ nhật 22x8 ( nhiều màu )

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Bình tưới sen đá ( 500ml )

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Bình xịt nước 100ml

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Chổi đen

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Xịt hơi

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Xẻng nhựa mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Bình tưới sen đá ( 250ml )

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

ĐẤT DINH DƯỠNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Nhíp 25cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà