Phụ kiện Terrarium

CẶP ĐÔI EM BÉ NGỒI

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

CẶP ĐÔI CUNG TRĂNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.000 VNĐ

Chú khỉ cung trăng

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

TƯỢNG DI LẠC

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Tượng phật 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cây cầu trang trí

Có sẵn hàng
Giá bán: 36.000 VNĐ

Cây cầu trang trí

Có sẵn hàng
Giá bán: 29.000 VNĐ

Cú mèo trên cây

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Cây nhựa trang trí bể cá

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.400 VNĐ

Tượng thần tài

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Mèo thần tài

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Nhà rơm mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà