Phụ kiện Terrarium

Xương rồng nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Gác mái

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

Que nhựa 20cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.500 VNĐ

Công chúa phép thuật

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Bộ 4 tượng phật

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

Chú voi hồng (cỡ nhỏ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Rùa xanh mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.000 VNĐ

Nhà gỗ

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Bảng tên màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 800 VNĐ

Ngọn hải đăng

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.000 VNĐ

Ghe thuyền

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Phao cứu hộ

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà