Phụ kiện Terrarium

Tượng phúc lộc thọ

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT8

Có sẵn hàng
Giá bán: 80.000 VNĐ

Tuần lộc và ông già noel

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Cây thông Noel 3cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Cập đôi em bé đứng (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Ốc sên to

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Nhà nấm mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Groot baby

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Ốc sên mắt to

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Nhà thời tiết

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.500 VNĐ

Ngựa pony đứng

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà