Phụ kiện Terrarium

Ông bà lão hiện đại dưới đèn

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Chậu trồng cây hình thú

Có sẵn hàng
Giá bán: 49.000 VNĐ

Cây thông Noel 3cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

CẶP ĐÔI QUÀNG KHĂN (KÈM GHẾ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

CON ĐƯỜNG NHỎ

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

THỎ TAI HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.500 VNĐ

CỔNG NHÀ TRUNG HOA MỚI

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ

CHUỘT NOEL

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

NHÀ TUYẾT

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

CHUỘT NGỘ NGHĨNH

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

NHÀ BẾP NOEL

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

CỐI XAY GIÓ MỚI

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà