Phụ kiện Terrarium

Chum

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Thỏi vàng đôi

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.200 VNĐ

Cụm đồng tiền

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Túi vàng thắt dây đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Bộ thỏ 12 dáng ( đơn )

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.200 VNĐ

Hồng hạc vương miện

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Chổi phủi bụi dẹt

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.000 VNĐ

Ghế vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.400 VNĐ

Cặp đôi noel ngồi

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.500 VNĐ

Nhà tuyết đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

Thuyền buồm mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Lá sen

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.700 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà