Nguyên liệu Terrarium

Hươu sao nằm

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.200 VNĐ

Hươu sao đứng

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ

Cặp đôi chơi đàn

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.500 VNĐ

Trang trại heo

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.500 VNĐ

Chậu xương rồng may mắn

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.800 VNĐ

Cô gái mộng mơ

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.800 VNĐ

Thủy tinh vỏ trứng 100ml

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Chậu chú tiểu phát tài

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

Tượng phật 2 màu (7*10,8cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Tượng phật 3 màu (7x11cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Tượng phật 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 17.000 VNĐ

Chậu mèo mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 19.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà