Nguyên liệu Terrarium

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT10

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Chậu sứ màu 8cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Chậu trồng cây - xích đu

Có sẵn hàng
Giá bán: 129.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT8

Có sẵn hàng
Giá bán: 80.000 VNĐ

Tuần lộc và ông già noel

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Cây thông Noel 3cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Cập đôi em bé đứng (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Ốc sên to

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.000 VNĐ

Nhà nấm mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Groot baby

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà