Tên sản phẩm: Tròn treo (đế) cỡ số 3
Giá bán: 50.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
- Kích thước : Đường kính = 15cm
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại

- Kích Thước: Đường Kính = 12cm

- SẢN PHẨM ĐƯỢC LÀM TỪ THỦY TINH 

- XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC HÀNG LOẠI 1- THỦY TINH TRANG TRÍ

- SẢN PHẦM ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỐ BIẾN TRONG TRANG TRÍ TIỂU CẢNH TERRARIUM

- ĐƠN GIÁ TRÊN LÀ ĐƠN GIÁ BÁN BUÔN VỚI NHỮNG ĐƠN HÀNG:

  + CÓ TỔNG GIÁ TRỊ>=2,000,000 VNĐ

  + VÀ ORDER HÀNG VỚI SỐ LƯỢNG MỖI MÃ BÌNH >= 5BÌNH

 

GIÁ BÁN BUÔN =24,000 VND LÀ GIÁ BÁN BUÔN ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG TRÊN 20C

GIÁ BÁN BUÔN =22,000 VND LÀ GIÁ BÁN BUÔN ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG TRÊN 60C

- Quá Trình Đóng Hàng - Vận Chuyển Lọ Thủy Tinh:

 

 

Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà