Nguyên liệu Terrarium

Bóng có chân

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Tròn treo (đế) cỡ số 4

Có sẵn hàng
Giá bán: 100.000 VNĐ

Gấu trúc mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Thỏ mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.000 VNĐ

Cừu mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Ông bà lão mini (Đơn)

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Cột đèn mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Rêu khô hút ẩm và trang trí

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Khúc gỗ nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Cầu thang đá

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Hàng rào tre

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Chàng trai cô gái (Đơn)

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê