Nguyên liệu Terrarium

Hoa đất mini- Hoa Ngọc Lan - Mã 25

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini - Lan Vũ Nữ - Mã 24

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Tú Cầu - Mã 23

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Lan Dendro - Mã 22

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini - Lan Dendro- Kiểu 4 - Mã 21

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Tú Cầu - Mã 20

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Hoa Thiên Điểu - Mã 19

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Lan Hài Vân - Mã 18

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Lan Van Da - Mã 13

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini - Lan Bạch Hạc - Mã 10

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini - Hoa Đồng Tiền - Mã 09

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Nấm nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà