Nguyên liệu hoa đá pha lê

Cánh Lá Xoắn - Trong - Màu Tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Lá Xoắn - Trong - Màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Lá Vẹo - Trong - Màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Lá Vẹo - Trong - Màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Lá Vẹo - Đục - Màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Lá Vẹo - Trong - Màu 10h ( Tím Hồng)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Lá Vẹo - Đục - Màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Cong To Đại màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Oro bé màu Tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Oro bé đục màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Oro bé màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà