Nguyên liệu hoa đá pha lê

Đế To ( Đài To) màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá hoa hồng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Nhụy Kim Cương ( vừa) màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh trong màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Nhị Kim Cương màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Nhị Bông Hồng màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Cong Bé màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mai màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá Xoắn Xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Đế Bé màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Làm Cây Thông Bằng Kẽm Nhung