Nguyên liệu hoa đá pha lê

Nụ lan hồ điệp trắng chấm xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Nụ địa lan xanh chấm nâu

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Nụ lan dendro trắng chấm tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Nụ Lan Đất Sét: Nụ Địa Lan Dài màu Xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Cánh Hột Dưa màu Tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Oro To Đục màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Oro to đục màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá Dâu

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá Cúc 7 Nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Cong To Đại màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Cong To Đại màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà