Tên sản phẩm: Túi đựng hoa sáp thành phẩm (chấm bi đen)
Giá bán: 14.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại

* Kích thước 26*24*12*11 cm

  • - Giá trên là giá bán đối với tổng đơn hàng trên 3 triệu hoặc tổng đơn phụ kiện hoa sáp các loại trên 1,5 triệu. 
  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 5 triệu và tổng đơn phụ kiện trên 1.5 triệu là 13.000vnd/chiếc
  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 10 triệu và tổng đơn phụ kiện trên 3 triệu là  12.700vnd/chiếc

* Kích thước 35*26*13*13cm

  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 3 triệu hoặc tổng đơn phụ kiện hoa sáp các loại trên 1,5 triệu. là 17000vnd/chiếc
  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 5 triệu và tổng đơn phụ kiện trên 1.5 triệu là 16.000vnd/chiếc
  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 10 triệu và tổng đơn phụ kiện trên 3 triệu là  15.000vnd/chiếc

 

 

 

 

Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà