Giấy gói hoa

Giấy bóng kình mờ 2 mặt

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Giấy bóng kính viền tròn

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Giấy bóng kính viền ren

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Cuộn dây lá bó hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 155.000 VNĐ

Giấy bóng kính viền chữ

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Giấy gấm hoa văn

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Giấy nhũ

Có sẵn hàng
Giá bán: 70.000 VNĐ

Giấy gói họa tiết Bouguet

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Ruy băng chữ 2,5cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Giấy gói vân đá

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Giấy màu viền

Có sẵn hàng
Giá bán: 80.000 VNĐ

Giấy bóng kính viền mờ

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà