Nguyên liệu làm hoa đá pha lê

Cánh Bắp Cải cỡ Bé màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Hột Dưa màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Cong Đại màu Cam

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Nhị Bông Hồng màu Xanh Cốm

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Pha Lê Đài Loan: Nhị Bông Hồng màu Tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mẫu Đơn ( Cỡ Bé) màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mẫu Đơn ( cỡ To) màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Sen ( cỡ To) màu Hồng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Pha Lê Đài Loan: Cánh Súng màu Xanh Biển

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Pha Lê Đài Loan: Cánh Hột Dưa màu Cam

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Video VTV 2