Nguyên liệu làm hoa đá pha lê

Cánh Tuy Líp Bóng màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Bắp Cải Bóng màu Vàng ( TO)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Bắp Cải Bóng màu Tím ( Bé)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Bắp Cải Bóng màu Vàng ( Bé)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Bắp Cải Bóng màu Tím ( TO)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Bắp Cải Bóng màu Trắng ( TO)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Bắp Cải cỡ Bé màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Hột Dưa màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Cong Đại màu Cam

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Nhị Bông Hồng màu Xanh Cốm

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Pha Lê Đài Loan: Nhị Bông Hồng màu Tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Video VTV 2