Tên sản phẩm: KẼM SI # 24 - KẼM SI MỀM - MÀU TRẮNG
Giá bán: 44.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại

KẼM SI # 24 - KẼM SI MỀM - MÀU TRẮNG

- ĐƠN GIÁ THEO KG

- 1 BÓ =50KG

  • ĐƠN GIÁ BÁN BUÔN THEO MỨC SỐ LƯỢNG:
  • ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG KẼM>= 100KG ỨNG VỚI ĐƠN GIÁ=43,000 VNĐ/KG
  • ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG KẼM>= 50KG ỨNG VỚI ĐƠN GIÁ=44,000 VNĐ/KG
  • ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG KẼM < 50KG ỨNG VỚI ĐƠN GIÁ 49,000 VNĐ/KG
  • ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG KẼM <10KG ỨNG VỚI ĐƠN GIÁ 50,000 VNĐ/KG
Hướng dẫn làm hoa pha lê