Giấy gói quà, giấy nhún, giấy xốp màu, giấy gói hoa

Giấy gói hoa vằn kẻ

Có sẵn hàng
Giá bán: 46.000 VNĐ

Giấy gói quà in hoa Hàn Quốc

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

Giấy bóng kính mờ

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Giấy gói hoa 2 mặt kẻ ngang - chấm bi

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Giấy gói hoa bóng kính sương mờ

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Ruy băng lụa kẻ 2,5cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Ruy băng lụa 2,5cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 62.000 VNĐ

Giấy gói bóng kính tiếng anh

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Ruy băng lụa 3cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Giấy bóng kính

Có sẵn hàng
Giá bán: 170.000 VNĐ

Giấy gói hoa bóng kính lưới

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Giấy gói hoa Dongjin

Có sẵn hàng
Giá bán: 80.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê