Tên sản phẩm: SÚNG BẮN KEO
Giá bán: 36.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại

- SÚNG BẮN KEO - LOẠI BÉ - SỬ DỤNG VỚI KEO NẾN CỠ BÉ

- SÚNG BẮN KEO ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM HÀNG HOA GIẤY, HOA PHA LÊ, HOA LỤA, VĂN PHÒNG PHẨM.....

-ĐƠN GIÁ LÀ ĐƠN GIÁ BÁN BUÔN THEO MỨC SỐ LƯỢNG:

+ ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG>= 3 THÙNG (1 THÙNG=24 CÁI) - ĐƠN GIÁ BÁN BUÔN=35,000 VNĐ/ CÁI

+ ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG>= 1 THÙNG( 1 THÙNG= 24 CÁI) - ĐƠN GIÁ BÁN BUÔN=36,000 VNĐ/ CÁI

+ ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG>= 10 CÁI - ĐƠN GIÁ BÁN BUÔN=40,000 VND/ CÁI

+ ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG>= 5 CÁI - ĐƠN GIÁ BÁN BUÔN =45,000 VNĐ/ CÁI

+ ĐƠN GIÁ BÁN LẺ = 50,000 VNĐ/ CÁI

SÚNG BẮN KEO SỬ DỤNG LOẠI KEO NẾN BÉ 

KEO NẾN BÉ

 

Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà