Lá các loại

Lá Dâu

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá Cúc 7 Nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá Xẻ Ba

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá Cúc 3 Nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá ổi

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá Cúc 1 Nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá hoa hồng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá Xoắn Xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà