Nguyên liệu Terrarium

Tượng chú tiểu an nhiên (bộ 2 tượng nằm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 107.000 VNĐ

Nhà du hành nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu mặt mèo tròn

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Chậu gốm mèo cười

Có sẵn hàng
Giá bán: 24.000 VNĐ

Chậu cú mèo hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.000 VNĐ

Bộ 6 chậu thú (đơn giá)

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

Chậu cú Sunny

Có sẵn hàng
Giá bán: 26.000 VNĐ

Chậu bút chì

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Bò vui vẻ to ( cỡ to)

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.400 VNĐ

Thỏ trắng chăm chỉ ( 3 thỏ )

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Thỏ trắng chăm chỉ (2 thỏ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Ghe thuyền (có mái)

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.100 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà