Nguyên liệu Terrarium

Bộ dụng cụ mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Chậu thủy tinh chú tiểu đội nón

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Nấm 3 nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.000 VNĐ

Totoro dưới đèn - Totoro gốc cây

Có sẵn hàng
Giá bán: 54.000 VNĐ

Doraemon dưới đèn

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

Tượng Totoro trong vườn

Có sẵn hàng
Giá bán: 84.000 VNĐ

Tượng vô diện dưới đèn nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 49.000 VNĐ

Tượng One Piece - Chopper

Có sẵn hàng
Giá bán: 59.000 VNĐ

Ang châu báu

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.600 VNĐ

Củ lạc

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.200 VNĐ

Hồ lô

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.200 VNĐ

hũ đồng tiền

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.200 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà