Tên sản phẩm: Cúc đồng tiền HL045
Giá bán: 14.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
 
Giá bán buôn = 13700vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu
Giá bán buôn = 13400vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu
Đơn Giá Bán Lẻ =21500vnd/ cụm
1700186085_798695559.jpg
1700186088_798695559.jpg
1700186092_798695559.jpg
1700186096_798695559.jpg
1700186102_798695559.jpg
1700186104_798695559.jpg
1701444832_798695559.jpg
1701444836_798695559.jpg
1701444844_798695559.jpg
1701444849_798695559.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà