Tên sản phẩm: Túi giấy cắm hoa
Giá bán: 17.500 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại

- Giá trên là giá bán đối với tổng đơn hàng trên 3 triệu hoặc tổng đơn giấy các loại trên 1,5 triệu. 

 
- Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 5 triệu và tổng đơn giấy trên 1.5 triệu là  17000
 

- Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 10 triệu và tổng đơn giấy trên 3 triệu là  16500

 
 
 
4034267266_1858117177.jpg
4034273036_1858117177.jpg
4037595669_1858117177.jpg
 
4273883908_1858117177.jpg
 

Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà