Tên sản phẩm: Túi đựng hoa sáp thành phẩm
Giá bán: 10.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại

* Kích thước 26*24*12*11 cm

  • - Giá trên là giá bán đối với tổng đơn hàng trên 3 triệu hoặc tổng đơn phụ kiện hoa sáp các loại trên 1,5 triệu. 
  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 5 triệu và tổng đơn phụ kiện trên 1.5 triệu là 9500vnd/cái
  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 10 triệu và tổng đơn phụ kiện trên 3 triệu là  9000vnd/cái

* Kích thước 35*26*13*13cm

  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 3 triệu hoặc tổng đơn phụ kiện hoa sáp các loại trên 1,5 triệu. là 12000vnd/cái
  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 5 triệu và tổng đơn phụ kiện trên 1.5 triệu là 11500vnd/cái
  • - Giá bán đối với tổng đơn hàng trên 10 triệu và tổng đơn phụ kiện trên 3 triệu là  11000vnd/cái

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà