Phụ kiện cắm hoa

Lá măng

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.500 VNĐ

Lá lan hồ điệp loại 1 cỡ to

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

Tóc tiên dù

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

Lá lan dài ( Lá Lan Kiếm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà