Xương rồng

BÍ XANH

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

BÁNH SINH NHẬT

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

GYMNO

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

XƯƠNG RỒNG BÓNG VÀNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

XƯƠNG RỒNG BÓNG CHÙM

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

XƯƠNG RỒNG TAI THỎ

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Xương rồng Thanh Sơn

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

Xương rồng trứng chim

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà