Tường cây giả

Cụm lá dứa

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

Lá Trầu Bà

Có sẵn hàng
Giá bán: 26.000 VNĐ

Lá Si - loại Xịn

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.500 VNĐ

Cụm ngắn cỏ gấm

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm cỏ điểm các loại

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Thủy trúc 3 nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Cụm dài lá vằn

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Thảm cỏ tai chuột

Có sẵn hàng
Giá bán: 41.000 VNĐ

Cụm ngắn lá khoai trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm trầu bà sữa

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cụm dài vẩy ốc

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Cụm dài lá non

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà