Sen đá

SEDUM VẢY CÁ XANH

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

CỎ NGỌC TRẮNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

VIỀN LỬA

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

GIVA CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

NHUNG ĐEN

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEDUM HOA HỒNG TREO

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

KIM CƯƠNG TRẮNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

BÔNG HỒNG PHÁP

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

SEN ĐÁ DÙ HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

ĐẤT TRẮNG CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

PHẬT BÀ ĐỎ

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

SEN THƠM

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà