Phụ kiện cắm hoa

Cúc Điểm Xốp

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Lá Sen Bé

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ

Cherry quả to

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Lá Măng Xịn

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ

Tai Chuột điểm bi

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.200 VNĐ

Hoa Đá 7 nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Bạc hà lá đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Lá Khoai Trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Lá Lan Tím Bé

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

Lá Táo điểm hạt

Có sẵn hàng
Giá bán: 19.000 VNĐ

Lá răng cưa

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

CỤM LÁ RỦ

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà