Phụ kiện cắm hoa

Hoa mẫu đơn 1 bông HL013

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

Dương xỉ mềm HL012

Có sẵn hàng
Giá bán: 34.500 VNĐ

Cẩm tú cầu 5 nhánh HL011

Có sẵn hàng
Giá bán: 53.500 VNĐ

Cành việt quất HL010

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.500 VNĐ

Hoa hoàng đế HL009

Có sẵn hàng
Giá bán: 81.000 VNĐ

Phù dung 5 bông HL008

Có sẵn hàng
Giá bán: 57.500 VNĐ

Hoa thược dược HL007

Có sẵn hàng
Giá bán: 65.500 VNĐ

Hoa trà nhí lá nhọn HL006

Có sẵn hàng
Giá bán: 19.500 VNĐ

Hồng nở HL005

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Phù dung nhí HL004

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Hoa trà nhí HL003

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.500 VNĐ

Hoa địa lan cao su HL002

Có sẵn hàng
Giá bán: 64.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà