Nguyên liệu hoa đá pha lê

Cánh Cong Vừa màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Súng màu Đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Cong To Đại màu Đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Oro ( Đục - Size To) màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mẫu Đơn ( Size To) màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mẫu Đơn ( cỡ Bé) màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mẫu Đơn ( cỡ To) màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Nụ địa lan dấu phẩy màu tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Nụ mai xanh vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

Nụ đào hồng đậm

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

Nụ địa lan vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Nụ lan hồ điệp màu Xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà