Nguyên liệu hoa đá pha lê

Cánh Mẫu Đơn ( cỡ To) màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Sen ( cỡ To) màu Hồng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Pha Lê Đài Loan: Cánh Súng màu Xanh Biển

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Nhị Dạ Quang màu Cam

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Ly- Tuy Líp màu 10h

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mẫu Đơn ( cỡ Bé) màu Cam

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Oro To Đục màu Cam

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mẫu Đơn ( cỡ Bé) màu Tím

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

CÁNH TUY LÍP BÓNG MÀU TÍM

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Tuy Lip màu Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Cánh Mẫu Đơn ( Size Bé) màu Vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà