Tên sản phẩm: Lan chân nhện HL043
Giá bán: 30.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
 
Giá bán buôn = 28400vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu
Giá bán buôn = 27600vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu
Đơn Giá Bán Lẻ = 44000vnd/ cụm
7465141732_798695559.jpg
7465147754_798695559.jpg
7465162805_798695559.jpg
7465201328_798695559.jpg
7465228047_798695559.jpg
7465237009_798695559.jpg
7473878942_798695559.jpg
7473887451_798695559.400x400.jpg
7473890847_798695559.jpg
7473932390_798695559.jpg
7473941158_798695559.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà