Giấy gói hoa, hộp đựng quà, giỏ cắm hoa

Khuôn dập giấy tạo hình hoa loại to 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Khuôn dập giấy tạo hình hoa loại to

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Khuôn dập giấy tạo hình hoa 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 26.000 VNĐ

Khuôn dập giấy tạo hình 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 26.000 VNĐ

Giấy gói hoa kẻ

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

Giấy gói vải lanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 60.000 VNĐ

Giấy gói hoa cổ điển các màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 90.000 VNĐ

Giấy gói hoa lượn sóng

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

Ruy băng hoa sáp (3cm x 110cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Ruy băng lụa 2cm (Rộng 2cm x 25m)

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.000 VNĐ

Ruy băng kim tuyến 3,6cm (Rộng 3.6cm x Dài 25m)

Có sẵn hàng
Giá bán: 24.000 VNĐ

Ruy băng kim tuyến 1,8cm (Rộng 1.8cm x Dài 25m)

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà