Cây Cảnh Mini

SEN TIM

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEN ĐÁ MÓNG RỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

SEN ĐÁ ĐÔ LA TRẮNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

CHUỖI NGỌC ĐỨNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SAO XẾP

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

SAO ĐUỐC

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

SEN KIM

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Xương rồng Thanh Sơn

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

Xương rồng trứng chim

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

SEDUM HOA HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà