Cây Cảnh Mini

ĐẤT TRẮNG CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

PHẬT BÀ ĐỎ

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

SEN THƠM

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEN CÚC ĐÁ

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

SEN DÙ

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEDUM VẢY CÁ

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEDUM VÀNG TREO

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

DÙ VIỀN ĐỎ CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

DÙ XANH CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

BẮP CẢI TÍM CỠ ĐẠI

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

PHẬT BÀ ĐẺ CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

SEN ĐÁ DÙ KIM

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà