Cây cảnh để bàn

Cây bàng singapore

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

CÂY TRÚC PHÚ QUÝ

Có sẵn hàng
Giá bán: 80.000 VNĐ

CÂY LƯỠI HỔ

Có sẵn hàng
Giá bán: 180.000 VNĐ

CÂY CẨM NHUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

CÂY DỨA CẢNH (PHONG LỘC HOA)

Có sẵn hàng
Giá bán: 200.000 VNĐ

CÂY TÀI LỘC

Có sẵn hàng
Giá bán: 360.000 VNĐ

CÂY THỦY TÙNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ

CÂY LAN QUÂN TỬ

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

CÂY NGŨ GIA BÌ

Có sẵn hàng
Giá bán: 180.000 VNĐ

CÂY KIM TIỀN

Có sẵn hàng
Giá bán: 170.000 VNĐ

CÂY TRƯỜNG SINH

Có sẵn hàng
Giá bán: 160.000 VNĐ

CÂY KIM NGÂN

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà