Tường cây giả

Cành việt quất HL010

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.500 VNĐ

Cụm nụ hồng điểm bi

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.500 VNĐ

Cụm dương xỉ vòi nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Cụm thài lài tía bản to

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.500 VNĐ

Cành lá dong

Có sẵn hàng
Giá bán: 49.000 VNĐ

Lá Sen Bé

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ

Cherry quả to

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Lá Măng Xịn

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ

Bạc hà lá đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Lá Khoai Trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.500 VNĐ

Lá Lan Tím Bé

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

Lá Táo điểm hạt

Có sẵn hàng
Giá bán: 19.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà