Tường cây giả

Cụm lá nho

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cụm dài lá gấm

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Cụm lá khoai nước

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm dài thài lài

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Cụm dài lá phong

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cụm lá nho đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cụm dài bạc hà lá đỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

cụm dài lá dâu

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Lan lộc to (16 nhánh)

Có sẵn hàng
Giá bán: 21.000 VNĐ

Lá hẹ HL030

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Lá cúc phấn HL019

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.500 VNĐ

Dương xỉ mềm HL012

Có sẵn hàng
Giá bán: 34.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà