Tường cây giả

Cụm dứa điểm dấu hỏi

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.500 VNĐ

Hoa đá điểm chồn 5 nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.500 VNĐ

Cụm hoa sao

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.500 VNĐ

Cụm Cúc Răng Cưa

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.500 VNĐ

Cỏ hoa lan

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.500 VNĐ

Cỏ sao đêm điểm hoa 5 cánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.500 VNĐ

Cụm lá ớt

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.000 VNĐ

Lá măng

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.500 VNĐ

Lá lan hồ điệp loại 1 cỡ to

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

Tóc tiên dù

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

Lá lan dài ( Lá Lan Kiếm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà