Tường cây giả

Cụm lá dứa

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Lá Trầu Bà

Có sẵn hàng
Giá bán: 26.000 VNĐ

Lá Si - loại Xịn

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.500 VNĐ

Cụm ngắn cỏ gấm

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm cỏ điểm các loại

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Cỏ lan chi ngắn

Có sẵn hàng
Giá bán: 17.000 VNĐ

Cụm dài lá vằn

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Thảm cỏ tai chuột

Có sẵn hàng
Giá bán: 41.000 VNĐ

Cụm ngắn lá khoai trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm trầu bà sữa

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cụm dài vẩy ốc

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Cụm dài lá non

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê