Phụ kiện Terrarium

Cừu mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Ông bà lão mini (Đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Cột đèn mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.800 VNĐ

Rêu khô hút ẩm và trang trí

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Khúc gỗ nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.800 VNĐ

Cầu thang đá

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Hàng rào tre

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.800 VNĐ

Chàng trai cô gái (Đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.000 VNĐ

Cây mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.200 VNĐ

Mèo mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.800 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà