Phụ kiện Terrarium

Hộp gỗ chữ nhật 22x8

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

Cầu thang đá vòm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.800 VNĐ

Ếch Xanh Mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Móc Treo Trái Tim

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Sỏi Màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 28.000 VNĐ

Dây Thừng

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Totoro cầm ô

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Nấm nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.200 VNĐ

Mèo mini trong hộp

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Hàng rào các màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.600 VNĐ

Cô bé Mei

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Ngựa cao mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà