Phụ kiện Terrarium

Totoro nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Nhà mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.800 VNĐ

Bọ cánh cứng mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 300 VNĐ

Nấm to

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.800 VNĐ

Móc treo cao - 34 cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.000 VNĐ

Móc treo thấp - 23cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

Cừu lông xù

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.500 VNĐ

Nhà bằng gạch

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

Ô đá

Có sẵn hàng
Giá bán: 800 VNĐ

Mái đình bể nước

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Bánh xe nước

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Bồ nông

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà