Phụ kiện Terrarium

Hươu cao cổ mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.200 VNĐ

Nhà rơm nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.800 VNĐ

Chú lính nhỏ (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

Cừu tai dài

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Bướm nhựa

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.000 VNĐ

Móc sắt chữ S

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

Ghim nhựa cố định

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.200 VNĐ

Thỏ quàng khăn

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Minions

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Hoa mặt trời

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.200 VNĐ

Rêu tươi

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Nhà chòi nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.800 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà